Защо Galleon Spice?

Защото сме млада и амбициозна фирма, поставила от учредяването си през 1997 г. еднозначни акценти на различни пазари.

Защото сме гъвкава фирма с международен екип и използваме точно тези влияния, за да отговорим на нашето фирмено мото:

"Finest Spices Worldwide"

- Превъзходни подправки от цял свят -

Да отговаряме на нови влияния, да развиваме нови пазарни тенденции
е нашата страст.

Да изпълняваме изискванията на нашата международна клиентела
е нашата професия.

 Основният ръководен принцип, който следваме всеки ден, гласи:

Безкомпромисно качество

на винаги конкурентни цени!